Głównymi elementami roślinnymi, zasadzony- mi już w latach 50-tych, są cisy Taxus baccata, rosnące w naturalnej formie oraz grupy drzew iglastych Abies concolor - jodła kalifornijska, Picea pungens "Argentea" - świerk srebrzysty a także skupiska żywotnika zachodniego Thauja occydentalis.
Powyższe rośliny tworzą tło, na którym kształtowana jest roślinność niższa, popra- wiająca efekt plastyczny w zakresie faktury i koloru.
Głównymi gatunkami pasa niższego są: jałowiec i jego odmiany oraz azalia i rododendron. Najniższe piętro terenów zieleni tworzą trawniki.
W celu ułatwienia pielęgnacji oraz podniesieni estetyki terenu istniejące skarpy obsadzone są roślinami niskimi, okrywającymi z elementami roślin wyższych. Nadaje to widokowi całości pewną dynamikę. Uzyskuje się to poprzez ob- sadzenia niskimi roślinami iglastymi oraz niewielkimi krzewami liściastymi o zróżnico- wanym pokroju i zabarwieniu liści, pędów oraz owoców.
 
Skarpa przed obsadzeniem roślinami dekoracyjnymi.... ... widok obecny.

... przedwiośnie jest zawsze smutne!

... dywan niecierpka w lecie.
ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ