Teren Sejmu i Senatu tworzy pewien układ urbanistyczno-parkowy, gdzie powierzchnia obszarów zieleni wynosi ok. 3 ha o różnej dynamice zagospodarowania roślinami w zależności od miejsca, funkcji i potrzeb.
Kształtowanie układów roślinnych na terenie Sejmu i Senatu wynika ściśle z charakteru zabudowy, stylu architektonicznego budynku, ukształtowania terenu oraz lokalizacji całego obszaru w krajobrazie zurbanizowanym.
Głównym celem kształtowania układów roślinnych jest stworzenie i uzyskanie ładu przestrzennego i zharmonizowanie wszystkich elementów występujących na terenie w jedną całość.
Poprawianie walorów przyrodniczych i estetycznych terenu przy Sejmie i Senacie (zwiększenie masy zielonej) podnosi jednocześnie poziom energetyczny tego miejsca.
 
Zieleń widziana od ul. Wiejskiej z widokiem na fontanne na fasadzie budynku "CD". Jodły kalifornijskie kilka lat temu. Udało nam się uratować je przed szkodnikami.

Widok skarpy od strony
buynku "G" w 1992 roku....

... i widok obecny tego samego miejsca.
ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ