Nie mniej ważnym obszarem działań Wydziału Technicznego jest realizacja prac remontowo - modernizacyjnych, dzieki czemu budynki sej- mowe i ich wnętrza uzyskują nowe funkcje i zyskują lepsze walory użytkowe.
- Remont i zmiana wystroju wnętrza dolnej Palarni miały na celu zapewnienie właściwych warunków przebywającym w tej sali posłom, umożliwiając prowadzenie kameralnych roz- mów w czasie obrad plenarnych.
- W ramach prac modernizacyjnych Sali Posiedzeń Sejmu, urządzona została loża dla Prezydenta RP, pozwalająca na uczestnictwo Głowy Państwa w obradach Parlamentu.
- Zmiana aranżacji biblioteki sejmowej umożli- wiła zainteresowanym korzystanie z jej zaso- bów w sposób wygodny i przyjemny.
- Remont gabinetów Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów RP pozwolił na poprawę ich stanu technicznego oraz funkcjonalności poprzez wydzielenie z przestrzeni pomiędzy gabinetami miejsca i wybudowanie w niej węzłów sanitarnych, których brak dawał się odczuć szczególnie podczas wizyt bardzo ważnych osobistości zagranicznych.
 
Widok dolnej Palarni przed remontem....
Archiwalne zbiory biblioteczne przechowywane przed remontem.
... i po remoncie.

Te same archiwalia dziś - przechowywane w samo- jezdnych regałach.