Pustułki gnieżdżą się na terenie Sejmu od dawna. Na budynku Starego Domu Poselskiego, w połowie lat 90 - tych, gniazdowały nawet dwie pary tych sokołów. Co roku sokoły wyprowadzają tu 6 piskląt. Oprócz norników, młode pustułki często są karmione ptakami - zdobycz stanowią przede wszystkim wróble. Co roku pisklęta są obrączkowane, dzięki czemu istnieje szansa na poznanie dalszych losów pustułczej młodzieży.

   
Samica pustułki.
( fot. K. Turlejski)
 
PUSTUŁKI