Część warszawskich pustułek odlatuje na zimę - lecą do Holandii, Hiszpanii, Włoszech a nawet Afryki. Powracają pod koniec marca, wtedy też zaczynają szukać dogodnych miejsc na założenie gniazda. Przez cały miesiąc nad miastem widać krążące samce zachęcające partnerki do zajęcia wybranego przez nie miejsca. Często dochodzi do awantur - bywa, że o jedno stanowisko konkurują dwie, trzy a nawet cztery pary. Niekiedy pustułki walczą także z kawkami, które również lubią gnieździć się na budynkach.
Pierwsze jaja pojawiają się w pustułczych gniazdach w kwietniu. Zwy- kle jest ich od 4 do 6, wysiadywanych głównie przez samicę - samiec zmienia partnerkę rzadko i na krótko, właściwie tylko na czas posiłków. Pisklęta wykluwają się po około 30 dniach i przez pierwsze dni życia karmione tylko przez samicę. Ojciec unika zbliżania się do gniazda, upolowaną zdobycz przekazuje samicy, która rozdziela ją wśród młodych. Po około 10 dniach oboje rodzice karmią młode, które na mięsnej diecie rosną bardzo szybko. Mając 30 dni pisklęta są tak duże jak rodzice i opuszczają gniazdo. Przez prawie miesiąc są jednak pilnowane i dokarmiane przez dorosłe ptaki.
   
Co roku jest nas o 6 więcej w sejmie.
( fot. D. Jurzysta )
Młode pustułki przed wylotem.
( fot. K. Bronche )
 
PUSTUŁKI PUSTUŁKI