Wicedyrektor Biura Gospodarczo - Technicznego

Krzysztof Kusiński

tel. 694-27-64, 621-26-27, fax 628-76-42