Dyrektor Biura Gospodarczo - Technicznego

Danuta Kužniar

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

tel. 694-21-22, 629-54-50, fax 628-76-42