W 2000 r. rozpoczęto program stałego monitoringu pustułek w okresie lęgowym - w ich gnieździe umieszczono kamerę, dzięki której możliwy był ciągły podgląd zachowań sokołów. W czasie dwóch miesięcy "życia rodzinnego" nagrano około 1000 godzin obserwacji: od momentu przylotu i wyboru gniazda, przez toki, składanie jaj aż do wylotu młodych ptaków z gniazda.

     Badania pustułek gniazdujących w Warszawie prowadzone są przez ornitologów z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie informacje dotyczące pustułek zaobserwowanych na terenie miasta prosimy kierować pod nr telefonu 629 32 21 w. 49.
   
Samica Pustułki pilnuje gniazda.
( fot. D. Jurzysta )
 
PUSTUŁKI