Pustułka jest drapieżnikiem zdolnym do przystosowania się do zmiennych warunków pokarmowych oferowanych jej przez różne środowiska. Najczęściej chwyta drobne ssaki - przede wszystkim norniki. Na terenach, gdzie brak jest jej podstawowej zdobyczy często wykorzystuje inne, czasowo łatwiej dostępne źródła pokarmu - nietoperze, ptaki, gady, owady. Nie gardzi padliną, obserwowano nawet pustułki żerujące na zwierzętach potrąconych przez pojazdy, potrafi również "kraść" zdobycz innym drapieżnikom. W Irlandii, gdzie nie występują norniki, istotnym źródłem pokarmu okazały się być myszy zaroślowe; w miastach łupem pustułek padają gryzonie aktywne o zmierzchu i przed świtem - mysz domowa i szczur wędrowny. Spośród innych małych ssaków w pokarmie pustułek stwierdzano także ryjówkowate, krety, darniówki, karczowniki i susły. Wyjątkowo pustułki chwytają nawet łasice, wiewiórki czy młode zające.
     W miastach, znaczny odsetek ofiar stanowią ptaki. Na terenach zurbanizowanych łupem pustułki padają przede wszystkim wróble domowe, poza tym mazurki, sikory, drozdy i inne. Podobnie rzecz się ma z gadami i bezkręgowcami, które tak jak ptaki uznaje się za zdobycz sezonową, szczególnie istotną przy załamaniu się populacji norników.
   
Dzisiaj na obiad będzie jakiś ptaszek.
( fot. D. Jurzysta )
Czas na posiłek.
( fot. K. Turlejski)
 
PUSTUŁKI PUSTUŁKI