Motto:    A jeśli komu droga otwarta do nieba -
                                                                       Tym, co służą ojczyźnie....                                                                                                      Jan Kochanowski
                                                                                                           (1530-1584)

                                                                        Któż obywatel? Ten co swymi trudy
                                                                       Wspiera los braci, choć przeciwność bije.                                                                                             Franciszek Dionizy Kniaźnin
                                                                                                         
     (1750-1807)

      W Biurze Gospodarczo - Technicznym pracuje około 200 osób. Są wśród nas inżynierowie i pomoce biurowe, ekonomiści i robotnicy gospodarczy, inspektorzy nadzoru technicznego, sprzątaczki i kierowcy. Są też energetycy i rzemieślnicy różnych specjalności, administratorzy, magazynierzy i.... nie sposób wyliczyć do końca!
Remontujemy i doręczamy korespondencję, planujemy i wykonujemy proste prace fizyczne, dbamy o zieleń wokół nas, sprzątamy i wozimy. Zarządzamy też mediami, naprawiamy zamki, szyjemy firanki, konserwujemy urządzenia i instalacje techniczne, administrujemy naszymi budynkami i posesjami i.... nie sposób wyliczyć do końca!
Wszyscy staramy się wykonywać swoje obowiązki tak, aby nie zakłócić prac Sejmu. Naszą ambicją jest realizacja wszystkich zadań w sposób niewidoczny dla parlamentarzystów. W ten właśnie sposób staramy się służyć ojczyźnie.... choć czasami "przeciwność bije"!