Kancelaria Sejmu to olbrzymi, tętniący życiem organizm. Jednym z jej naczelnych zadań jest stworzenie 460 posłom takich warunków administracyjnych, organizacyjnych i technicznych aby bez przeszkód mogli wykonywać swoje mandatowe obowiązki w Parlamencie oraz na terenie swoich okręgów wyborczych - w biurach poselskich. Musimy też zapewnić właściwe warunki pracy ok. 1200 pracownikom naszej instytucji.
     Dlatego też, bardzo ważnym fragmentem działań Biura Gospodarczo-Technicznego jest prowadzenie racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi. Składają się na nią zakupy, magazyny oraz właściwa ewidencja składników majątkowych. Bardzo pomocny jest tu komputerowy, zintegrowany system obsługi finansowo - administracyjnej, stosowany przez nas od początku 2000 roku. Dzięki niemu możemy rejestrować, śledzić każdy ruch i jednoznacznie określić aktualne miejsce użytkowania ok. 40.000 składników majątkowych, istniejących w Kancelarii Sejmu od chwili zakupu aż do wycofania z użytkowania i ich ostatecznej likwidacji oraz 15.000 składników majątkowych rozlokowanych w biurach poselskich na terenie całego kraju.
System ten jest też bardzo pomocny przy rozliczaniu corocznych spisów z natury, którym podlegają wszystkie strukturalne komórki organizacyjne Kancelarii Sejmu (w tym również Magazyn Centralny) oraz po spisie, przy składaniu wyjaśnień w przypadku zaistnienia różnic ewidencyjnych.