Wydział Dyspozycji i Eksploatacji Energetyki

działający i pracujący w ramach organizacyjnych Biura Gospodarczo - Technicznego ma za zadanie zapewnić i zabezpieczyć ciągłą dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Kancelarii Sejmu i Senatu, Domu Poselskiego oraz budynku przy ul.Frascati 2, a w szczególności wykonuje:

1. nadzór i eksploatację sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 15 kV, w obiektach energetycznych, takich jak:
      • zewnętrzne sieci kablowe 15kV należące do Kancelarii Sejmu,
      • Główną Stację Zasilania (GSZ) o napięciu 15/0.4kV,
      • stacje transformatorowe 6 kpl. ST-1 ÷ ST-6 o napięciu 15/0.4kV, zespół agregatów prądotwórczych 2x440kVA.

2. nadzór i eksploatacja urządzeń zewnętrznych i sieci kablowych,
    zabudowanych na terenie sejmowym oraz instalacji i urządzeń
    elektroenergetycznych niskiego napięcia w budynkach Kancelarii
    Sejmu i Senatu.

3. przegląd, konserwacja oraz remonty sieci, instalacji i urządzeń     wymienionych w pkt. 1 i 2.

4. współpraca ze służbami dyspozycji mocy Zakładu Energetycznego     "RWE"  zgodnie  z  zatwierdzoną  instrukcją  współpracy  i     eksploatacji.

5. organizacja i pełnienie całodobowych dyżurów w Głównej Stacji     Zasilania Kancelarii Sejmu.

6. prowadzenie   racjonalnej   gospodarki   energią   elektryczną,     sprawozdawczość oraz rozliczenie zużytej energii elektrycznej.   


Stanowisko zarządzania i dystrybucji energii elektrycznej.
Rozdzielnia "nn" w stacji St-2.

 
       
ENERGETYKA ENERGETYKA