Biuro Gospodarczo - Techniczne
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Dyrektor -
Danuta KuĽniar
tel.
694-21-22, fax 628-76-42
E-Mail:
danuta.kuzniar@sejm.gov.pl

Wicedyrektor -
Michał Wasiak
tel.
694-18-23, fax 628-76-42
E-Mail:
michal.wasiak@sejm.gov.pl

Wicedyrektor -
Krzysztof Kusiński
tel.
694-27-64, fax 628-76-42
E-Mail:
krzysztof.kusinski@sejm.gov.pl

Wydział Planowania i Rozliczeń

Zespół ds Ewidencji ¦rodków Trwałych
Kierownik -
Joanna Kurban-Galijew
tel.
694-15-94
E-Mail:
joanna.kurban@sejm.gov.pl

Zespół ds. Analiz i Budżetu
Kierownik
-
Hanna Kustra
tel.
694-21-32
E-Mail:
hanna.kustra@sejm.gov.pl


Wydział Dyspozycji i Eksploatacji Energetyki
Naczelnik -
Stanisław B±kowski
tel.
694-19-13, fax 694-19-13
E-Mail:
stanislaw.bakowski@sejm.gov.pl