- przygotowywanie pomieszczeń biurowych       w zakresie sprzątania, usług tapicerskich,       wyposażenia w meble i sprzęt biurowy,
2) administrowanie terenami będącymi w     zarządzie Kancelarii Sejmu, poprzez:
    - utrzymanie czystości ( sprzątanie, wywóz       nieczystości komunalnych),
    - prace ogrodnicze ( pielęgnacja terenów       zielonych, zobacz: ZIELEŃ),

3) administrowanie budynkiem mieszkalnym     przy ul. Maszyńskiego 3,
4) przygotowanie sal komisyjnych pod obrady     różnych grup roboczych,
5) wystrój kwiatowy pomieszczeń ogólnych i     specjalnych,
6) zakup i dystrybucja wody pitnej,
7) prowadzenie magazynu rzeczy używanych     (w tym przekazywanie jednostkom użytecz-     ności publicznej składników majątkowych     nieprzydatnych na terenie Kancelarii     Sejmu),
 
Budynek Komisji Sejmowych (budynek "G"). Znajduje się tu    8 sal przeznaczonych na obrady komisji sejmowych. Sala im. Gabriela Narutowicza w budynku "G" (70 osób).

Budynek "B" użytkowany wspólnie przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu.

Budynek "K", mieszczący większość biur Kancelarii Sejmu.